Ετικέτα: "Σ. Πέππας – Johnny Koln – Κυρία μου" (1987)