Κατηγορία: ΤΟΠΙΑ

Καταχωρήθηκε στο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΙΑ

“Παρίσι” (1980)

Καταχωρήθηκε στο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΙΑ

“Παρίσι”

Καταχωρήθηκε στο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΙΑ

“Γέφυρα”

Καταχωρήθηκε στο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΙΑ

“Μύκονος” (2005)

Καταχωρήθηκε στο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΙΑ

“Ύδρα” (1984)

Καταχωρήθηκε στο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΙΑ

“Λιμάνι-Πάρος” (1979)

Καταχωρήθηκε στο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΙΑ

“Λιμάνι-Τήνος” (1977)

Καταχωρήθηκε στο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΙΑ

“Περιστεριώνας” (1993)

Καταχωρήθηκε στο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΙΑ

“Κελί-Τήνος” (2004)

Καταχωρήθηκε στο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΙΑ

“Ξημέρωμα στο Αιγαίο” (2005)

Καταχωρήθηκε στο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΙΑ

“Μετέωρα” (2005)

Καταχωρήθηκε στο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΙΑ

“Μεγάλα Μετέωρα” (2005)

Καταχωρήθηκε στο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΙΑ

“Τήνος” (1999)

Καταχωρήθηκε στο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΙΑ

“Βράχια” (2005)

Καταχωρήθηκε στο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΙΑ

“Βράχος” (2004)

Καταχωρήθηκε στο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΙΑ

“Βράχια-Τήνος” (2004)

Καταχωρήθηκε στο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΙΑ

“Τήνος – Μεικτή τεχνική” (2000)

Καταχωρήθηκε στο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΙΑ

“Μοναστήρι στην Κρήτη” (2005)

Καταχωρήθηκε στο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΙΑ

“Τριπόταμος” (1983)