Κατηγορία: ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΟΥΛΙΑ

“Πέταγμα 3” (Παρίσι)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΟΥΛΙΑ

“Πέταγμα 3” (Παρίσι)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΟΥΛΙΑ

“Πέταγμα 2” (Παρίσι)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΟΥΛΙΑ

“Πέταγμα” (Παρίσι)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ

“Μάσκα” (2000)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ

“Τριαντάφυλλο”

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ

“Κορίτσι” (Παρίσι – Αθήνα)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Η Άγνωστη”

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Νύμφη” (2004)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Δανάη” (Αθήνα, 1999)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Στήθος Dem” (Αθήνα, 1998)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Καρδιά-Αφαλός” (1997)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Κορμός” (1995)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

” Miss…” (1993)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Το τραγούδι της θάλασσας” (1993)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Ταξίδι μέλιτος” (1993)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Μακεδονία” (1993)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Η άγνωστη” (1992)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Εισαγόμενη ομορφιά” (1992)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Δεσμά” (1992)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“A.M.” (1992)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“A.M.” (1992)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Η άκαρδη” (1991)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Παντρεμένη” (1991)