Κατηγορία: ΓΥΝΑΙΚΑ & “ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ”

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Η Άγνωστη”

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Νύμφη” (2004)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Δανάη” (Αθήνα, 1999)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Στήθος Dem” (Αθήνα, 1998)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Καρδιά-Αφαλός” (1997)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Κορμός” (1995)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

” Miss…” (1993)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Το τραγούδι της θάλασσας” (1993)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Ταξίδι μέλιτος” (1993)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Μακεδονία” (1993)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Η άγνωστη” (1992)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Εισαγόμενη ομορφιά” (1992)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Δεσμά” (1992)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“A.M.” (1992)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“A.M.” (1992)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Η άκαρδη” (1991)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Παντρεμένη” (1991)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Δόξα” (1991)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Όνειρο 2” (1990)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Όνειρο” (1990)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Ιφιγένεια” (1990)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Μέσα στους βράχους” (1990)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Αφαλός” (1989)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Κρήνη” (1980)