Κατηγορία: ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Posted in ΓΛΥΠΤΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ - ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗ

“Διάλογος με τη φύση” (2017)

Μόνιμη υπαίθρια έκθεση γλυπτικής, Βρυόκαστρο – Τήνος

Posted in ΓΛΥΠΤΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ - ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗ

“Δήλος, νησί του Απόλλωνα” (1987)

“Διάλογος με τη φύση” – Υπαίθρια έκθεση γλυπτικής, Βρυόκαστρο – Τήνος

Posted in ΓΛΥΠΤΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ - ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗ

“Αίγαγρος” (2016)

“Διάλογος με τη φύση” – Υπαίθρια έκθεση γλυπτικής, Βρυόκαστρο – Τήνος

Posted in ΓΛΥΠΤΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ - ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗ

“Υπαίθρια Γλυπτοθήκη” από το 2017

“Διάλογος με τη φύση” – Υπαίθρια έκθεση γλυπτικής, Βρυόκαστρο – Τήνος

Posted in ΓΛΥΠΤΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ - ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗ

“Ελληνικός χορός” (2017)

Υπαίθρια έκθεση γλυπτικής, Βρυόκαστρο – Τήνος

Posted in ΓΛΥΠΤΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ - ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗ

“Dunkan – Sandra” (2016)

Υπαίθρια έκθεση γλυπτικής, Βρυόκαστρο – Τήνος

Posted in ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Γυναίκα” (2017)

Posted in ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Μητρότητα” (1989)

Posted in ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Τα Δίδυμα” (1985)

Posted in ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Το παιδί του φεγγαριού” (1986)

Posted in ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Αναμονή” (Μπρούντζος-1985)

Posted in ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Έμβρυο” (Αλουμίνιο-1985)

Posted in ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Μητέρα-Παιδί 3” (1984-1985)

Posted in ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Οικογένεια” Πίσω πλευρά (1985)

Posted in ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Οικογένεια” (1985)

Posted in ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Μητέρα-Παιδί” (Παρίσι-24 ετών)

Posted in ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Μητέρα-Παιδί” (Παρίσι-25 ετών)

Posted in ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΟΥΛΙΑ

“Φλόγα” (2002)

Posted in ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΟΥΛΙΑ

“Αρμονία” (1980)

Posted in ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΟΥΛΙΑ

“Έκσταση” (2003)

Posted in ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΟΥΛΙΑ

“Ζωή” (Παρίσι)

Posted in ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΟΥΛΙΑ

“Πέταγμα 3” (Παρίσι)

Posted in ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΟΥΛΙΑ

“Πέταγμα 3” (Παρίσι)

Posted in ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΟΥΛΙΑ

“Πέταγμα 2” (Παρίσι)