Κατηγορία: ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ - ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗ

“Ιέρεια” (2016)

Μόνιμη υπαίθρια έκθεση γλυπτικής, Βρυόκαστρο – Τήνος

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ - ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗ

“Χορός” (1990)

Μόνιμη υπαίθρια έκθεση γλυπτικής, Βρυόκαστρο – Τήνος

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ - ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗ

“Ιφιγένεια” (1989)

Μόνιμη υπαίθρια έκθεση γλυπτικής, Βρυόκαστρο – Τήνος

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ - ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗ

“Διάλογος με τη φύση” (2017)

Μόνιμη υπαίθρια έκθεση γλυπτικής, Βρυόκαστρο – Τήνος

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ - ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗ

“Δήλος, νησί του Απόλλωνα” (1987)

“Διάλογος με τη φύση” – Υπαίθρια έκθεση γλυπτικής, Βρυόκαστρο – Τήνος

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ - ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗ

“Αίγαγρος” (2016)

“Διάλογος με τη φύση” – Υπαίθρια έκθεση γλυπτικής, Βρυόκαστρο – Τήνος

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ - ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗ

“Υπαίθρια Γλυπτοθήκη” από το 2017

“Διάλογος με τη φύση” – Υπαίθρια έκθεση γλυπτικής, Βρυόκαστρο – Τήνος

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ - ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗ

“Ελληνικός χορός” (2017)

Υπαίθρια έκθεση γλυπτικής, Βρυόκαστρο – Τήνος

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ - ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗ

“Dunkan – Sandra” (2016)

Υπαίθρια έκθεση γλυπτικής, Βρυόκαστρο – Τήνος

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Γυναίκα” (2017)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Μητρότητα” (1989)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Τα Δίδυμα” (1985)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Το παιδί του φεγγαριού” (1986)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Αναμονή” (Μπρούντζος-1985)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Έμβρυο” (Αλουμίνιο-1985)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Μητέρα-Παιδί 3” (1984-1985)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Οικογένεια” Πίσω πλευρά (1985)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Οικογένεια” (1985)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Μητέρα-Παιδί” (Παρίσι-24 ετών)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Μητέρα-Παιδί” (Παρίσι-25 ετών)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΟΥΛΙΑ

“Φλόγα” (2002)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΟΥΛΙΑ

“Αρμονία” (1980)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΟΥΛΙΑ

“Έκσταση” (2003)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΟΥΛΙΑ

“Ζωή” (Παρίσι)