Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Το παιδί του φεγγαριού” (1986)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Αναμονή” (Μπρούντζος-1985)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Έμβρυο” (Αλουμίνιο-1985)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Μητέρα-Παιδί 3” (1984-1985)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Οικογένεια” Πίσω πλευρά (1985)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Οικογένεια” (1985)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Μητέρα-Παιδί” (Παρίσι-24 ετών)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

“Μητέρα-Παιδί” (Παρίσι-25 ετών)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΟΥΛΙΑ

“Φλόγα” (2002)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΟΥΛΙΑ

“Αρμονία” (1980)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΟΥΛΙΑ

“Έκσταση” (2003)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΟΥΛΙΑ

“Ζωή” (Παρίσι)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΟΥΛΙΑ

“Πέταγμα 3” (Παρίσι)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΟΥΛΙΑ

“Πέταγμα 3” (Παρίσι)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΟΥΛΙΑ

“Πέταγμα 2” (Παρίσι)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΟΥΛΙΑ

“Πέταγμα” (Παρίσι)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ

“Μάσκα” (2000)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ

“Τριαντάφυλλο”

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ

“Κορίτσι” (Παρίσι – Αθήνα)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Η Άγνωστη”

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Νύμφη” (2004)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Δανάη” (Αθήνα, 1999)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Στήθος Dem” (Αθήνα, 1998)

Καταχωρήθηκε στο ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ"

“Καρδιά-Αφαλός” (1997)