ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
.

ΓΛΥΠΤΙΚΗ
.

EKΘΕΣΕΙΣ
.

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΑΣΚΕΣ
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΔΙΔΑΚΤ. ΕΡΓΟ
.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
.
ΠΟΙΗΜΑΤΑ
.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ
"Κορίτσι"
(Παρίσι - Αθήνα)
"Τριαντάφυλλο"
"Μάσκα"
(2000)