ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
.

ΓΛΥΠΤΙΚΗ
.

EKΘΕΣΕΙΣ
.

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΑΣΚΕΣ
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΔΙΔΑΚΤ. ΕΡΓΟ
.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
.
ΠΟΙΗΜΑΤΑ
.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΟΥΛΙΑ
"Πέταγμα"
(Παρίσι)
"Πέταγμα 2"
(Παρίσι)
"Πέταγμα 3"
(Παρίσι)
"Πέταγμα 3"
(Παρίσι)
"Ζωή"
(Παρίσι)
   
"Έκσταση"
(2003)
   
"Αρμονία"
(1980)
"Φλόγα"
(2002)